BUSINESS IMPROVEMENT PROJECT MANAGEMENT

... met raad en daad.

Productie projecten

Projectleider uitbreiding machinepark en vernieuwing productieproces

Het productieproces van vliegtuigmachineonderdelen verbeteren door het installeren van een geautomatiseerde / gerobotiseerde productiecel waarbij een zestal nieuwe producten op zijn vrijgegeven. Daarnaast is een voor opdrachtgever volledige nieuwe productieconcept ontwikkeld door het implementeren van statistische proces controle (SPC)  in dit nieuwe productieproces.

Als overall-projectleider was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de drie sub-projecten. In samenwerking met de drie sub-projectleiders verzorgde ik de rapportage naar het management team en borgde de voortgang van de activiteiten binnen tijd, kwaliteit en budget. Ik was eerste aanspreekpunt voor escalaties. De drie sub-projecten omvatte: 1) installatie nieuwe machines en robot en 

 die zich installatie van een nieuw machinepark voor het produceren van fijn-metalen onderdelen van vliegtuigmotoren. Hierbij ligt de nadruk op de integratie tussen het installeren van de machines, de geautomatiseerde robot aansturing en de implementatie van ‘manufacturing process control’ in deze productie-eenheid.

 

Projectleider uitbreiding machinepark (ad interim)

De productiecapaciteit van de 8 inch wafer fabriek verhogen door nieuwe machines te installeren van in totaal 25 miljoen US dollar. Als interim projectleider heb ik hiervoor de projectstructuur en projectplanning opgezet. Ook heb ik de periodieke voortgangsevaluatie en de projectstart-up voorbereid, zodat het projectleiderschap goed kon worden  overgedragen aan een interne projectleider. Deze ging zich full time met dit project bezig houden. Het project duurde van augustus t/m september 2014.

Projectleider Invoering nieuw werkproces

Medewerkers in een hoogwaardige productieomgeving leren om dagelijkse problemen sneller zelf op te lossen door ze op een nieuwe manier te laten werken en aan te sturen. Als projectleider heb ik een werkproces ontwikkeld waarmee leidinggevenden hun medewerkers coachen en tegelijk de voortgang van het werk kunnen volgen. Ik was verantwoordelijk voor de algehele project-coördinatie en werkte nauw samen met ploegleiding en de manager van de “Manufacturing Improvement” afdeling. De nieuwe manier van werken is succesvol overgedragen aan alle leidinggevenden. Het project duurde van november t/m juni 2012.

Training Management Systeem

Een systeem invoeren waarin de opleiding, vaardigheden en kwalificaties van medewerkers zijn vastgelegd en de voortgang van hun opleidingstraject is te volgen. Als projectleider van dit Training Management Systeem was ik verantwoordelijk voor de algehele project-coördinatie en werkte ik nauw samen met de vertegenwoordiger van de Trainingsafdeling. Het nieuwe systeem is volgens planning opgeleverd en ingevoerd. Het project duurde van januari t/m december 2012.