BUSINESS IMPROVEMENT PROJECT MANAGEMENT

... met raad en daad.

ICT projecten

Projectleider BOLS

Het ontwikkelen en invoeren van een nieuw planningssysteem om productiepartijen in de juiste volgorde op de juiste machines te verwerken. In het nieuwe planningssysteem BOLS (batch & one lot scheduler) is al deze nieuwe en bestaande kennis geprogrammeerd. De ervaringen van de procesoperators op de werkvloer zijn hierin uitgebreid meegenomen. Als projectleider BOLS heb ik samen met de leidinggevenden en de procesoperators de eerste tests uitgevoerd om het systeem te optimaliseren. Uiteindelijk gaan 200 procesoperators ermee werken. Ik ben verantwoordelijk voor algehele project-coördinatie en planning en werk nauw samen met ploegleiding, IT-engineers, vertegenwoordigers van de afdeling Productie Planning en Engineering afdeling. Het project duurt van december 2013 t/m maart 2016.

Projectleider Invoering nieuw monitoring systeem: MOSMON 2.0

MOSMON 2.0 is een monitoring systeem dat in een hoogwaardige productieomgeving de status van de benodigde machines visualiseert. Omdat de oorspronkelijke Visual Basic applicatie het netwerk te zwaar belastte, is de web-applicatie MOSMON 2.0 ontwikkeld. Als projectleider heb ik dit samen met een medewerker van de IT-afdeling gedaan en diverse gebruikers. Alle bestaande functionaliteiten zijn overgenomen en alle systemen zijn op afstand omgezet naar nieuwe. Alles werkte en is op tijd opgeleverd. Tijdens dit project was ik verantwoordelijk voor de algehele project-coördinatie en werkte nauw samen met IT-engineers en vertegenwoordigers van de afdeling Productie Planning. Het project duurde van december 2013 t/m maart 2014.