BUSINESS IMPROVEMENT PROJECT MANAGEMENT

... met raad en daad.

Herstructurering projecten

Projectleider Herstructurering

De vaste kosten structureel reduceren door het afbouwen van het aantal vaste medewerkers in het ploegenbedrijf en dagdienst (engineering). Als projectleider heb ik het hoofd-HRM ondersteund in dit herstructureringsproces. Ik was verantwoordelijk voor de algehele projectopzet en -voortgang. Samen met het Management Team, HRM en de bedrijfsjurist is het afbouwproces gedefinieerd en uitgevoerd. Ik heb ook meegeholpen met de afspiegeling, de berekening van de ontslagvergoeding en het ontslagtraject. 

In een half jaar tijd is het aantal medewerkers in deze hoogwaardige productieorganisatie  met 85 verminderd. Voor alle medewerkers is een beëindigingsovereenkomst of ontslagvergunning gerealiseerd. Het doel om de vaste kosten structureel te verminderen is daarmee gehaald. Het project duurde van december 2013 t/m juni 2014.

Projectleider Sluiten IC-fabriek

Het ontslag- en outplacementtraject voor ongeveer 300 medewerkers vormgeven, structureren en volgen vanwege het sluiten van een productiefaciliteit voor IC’s. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor de algehele projectcoördinatie en de voortgang. Samen met het Management Team, HRM en de bedrijfsjurist heb ik het afbouwproces gedefinieerd en uitgevoerd. Ook heb ik meegeholpen met de afspiegeling, de berekening van de ontslagvergoeding en het ontslagtraject. Ik heb een geautomatiseerd systeem ontwikkeld voor het berekenen van de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. HR medewerkers vragen nu nog regelmatig om een berekening van zo’n ontslagvergoeding. Belangrijk was de communicatie naar de medewerkers, die ik heb opgezet en uitgevoerd.  Het outplacementtraject heb ik samen met een externe partner voorbereid. 

In minder dan een jaar tijd is ontslagtraject voor deze 300 medewerkers afgerond. Voor alle medewerkers is een beëindigingsovereenkomst of ontslagvergunning gerealiseerd. Medewerkers hebben een goed sociaal plan gekregen, waardoor de herstructurering soepel is verlopen en ze gebruik hebben gemaakt van de aangeboden regelingen zoals outplacement en sollicitatietraining. Het project duurder van januari 2012 t/m mei 2014.