BUSINESS IMPROVEMENT PROJECT MANAGEMENT

... met raad en daad.

Programma Management

Programma manager vergroten productiecapaciteit

Meer halfgeleiders (wafers) produceren door met het bestaande machinepark de productiecapaciteit van de 8 inch wafer fabriek te verhogen. Om dit te realiseren is een programma opgezet waardoor bottleneck situaties zijn opgelost en de capaciteit van de machines structureel is vergroot. Het gemiddeld aantal bewerkingsstappen is verhoogd van 16.500 naar meer dan 17.000 per dag en het aantal productie-eenheden is verhoogd van 9.800 naar 10.400 per week.

Als programma manager was ik verantwoordelijk voor de algehele project-coördinatie en werkte ik nauw samen met de staf van de opdrachtgever en consultants van McKinsey USA. Het project duurde van augustus t/m december 2014.

Programma manager Cycle Time

Het continu verbeteren van de productiecapaciteit van van de 8 inch wafer fabriek van 17.000 naar 18.000 bewerkingsstappen per dag door het blijvend vergroten van de capaciteit van machines. Om dit continu process te laten slagen is het "Cycle Time" (snelheid) Programma nieuw leven ingeblazen en gestructureerd en georganiseerd. 

Als lid van het Business Improvement Office (BIO) was ik verantwoordelijk voor het beheer en uitvoer van projecten die ten doel hebben de capaciteit van de halfgeleider productiefabriek te vergroten. Waarborgen van de voortgang en interactie van de Cycle Time projecten binnen specificaties, budget en kwaliteitseisen. Rapportage aan management team. Daarnaast heb ik meegeholpen de structuren in BIO-team te verbeteren en de kwartaal rapportages op het gebied van scope, budget en timing te verbeteren. Deze opdracht liep van januari 2015 tot en met april 2016.

PMO Program Manager EUV Scanner

Het EUV Scanner programma in de business line ondersteunen en helpen vormgeven vanuit het Project Management Office (PMO). In de functie van PMO Program Manager EUV Scanner was ik verantwoordelijk voor planning, scope en budget op programmaniveau voor de ontwikkeling en industrialisatie van de nieuwste generatie lithografiemachines voor de halfgeleider-industrie.

Als PMO Programma Manager was ik de sparringspartner van de BL Program Manager. Deze interim opdracht liep van april tot en met september 2016.