BUSINESS IMPROVEMENT PROJECT MANAGEMENT

... met raad en daad.

WAT

Wat doet Auxilicon?

Auxilicon helpt u bij het oplossen van bedrijfskundige en organisatorische vraagstukken. Wij adviseren niet alleen, maar staan u met raad en daad terzijde. U krijgt dus concrete ondersteuning in de uitvoering. Auxilicon is een compact zelfstandig organisatie- en adviesbureau dat werkt op projectbasis.

Voor welke vraagstukken kunt u Auxilicon inhuren?

Projectmanagement / Projectmatig werken invoeren

U wilt graag projectmatig werken in uw organisatie om specifieke vraagstukken structureel op te lossen. U heeft gehoord van de voordelen van projectmatig werken, maar heeft de expertise hiervoor niet in huis. Auxilicon helpt u bij de invoering van projectmatig werken en projectmanagement.

U bent op zoek naar een (externe) projectmanager om uw project of opdracht succesvol te voltooien. Auxilicon helpt u op structurele wijze de gestelde doelen te bereiken

Projectmanagement trainingen of coaching

Verzorgen van Projectmanagement Workshops voor het MKB. De basisprincipes en de algemene toepasbaarheid van goed projectmanagement staan hier centraal. De workshops geven ook inzicht in de structuur en de fasering van projecten. Verder is er speciaal aandacht voor de toepasbaarheid van projectmanagement in kleinere organisaties. De workshops zijn naar believen aan te passen aan de wensen van de opdrachtgever.

Verliezen in bedrijfsprocessen verkleinen of zelfs opheffen

U heeft een bedrijfsproces dat niet optimaal verloopt, waardoor er verlies optreedt. Auxilicon onderzoekt dit proces en laat zien welke verbeteringen er nodig zijn om het verlies te verkleinen of zelfs op te heffen.

Continu verbeteren

Uw productiemedewerkers kunnen veel belemmeringen vaak zelf oplossen. Alleen doen ze het niet. Auxilicon leert uw medewerkers op de werkvloer om belemmeringen in het productieproces zelf aan te pakken. Door continu te verbeteren neemt de kwaliteit van uw bedrijfsproces structureel toe.

Wat is de toegevoegde waarde van Auxilicon?

Auxilicon staat u met raad en daad terzijde. Dat wil zeggen dat u niet alleen een interessant advies- en implementatierapport krijgt om het advies daarna zelf te kunnen uitvoeren. U krijgt juist hulp bij de uitvoering, zodat veranderingen daadwerkelijk beklijven in uw organisatie. Dat betekent doorpakken, zorgen dat afgesproken veranderingen plaatsvinden en deze borgen in de organisatie. Als extern projectleider houdt Auxilicon een strakke vinger aan de pols en biedt bovendien het voordeel van vreemde ogen die dwingen. Auxilicon werkt ook samen met externe partners, wanneer expertise, zoals coaching, outplacement, financiële kennis en kennis over subsidieaanvragen in uw eigen organisatie niet voorhanden is.

 

 

Projecten overzicht

Zoekt u een ervaren (externe) projectleider op het gebied van productie, ICT of herstructurering? Of wilt u een weten wat projectmanagement voor uw organisatie kan betekenen?  Neem dan contact op met Auxilicon. Wij staan u graag met raad en daad terzijde. Grote maar ook middelgrote en kleine organisaties schakelen Auxilcon in voor het oplossen van tal van bedrijfskundige en organisatorische vraagstukken. Hieronder vindt u een overzicht van recente projecten van Auxilicon. Heeft u specifiek project voor ogen? Dan is een persoonlijk gesprek het beste om uw wensen te bespreken.